Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Socknarna i Norrtälje kommun

Karta

Detta är en karta över Norrtälje kommun och dess socknar med den gamla gränsen mellan Roslagen och folklanden Attundaland och Tiundaland inlagd. Den utarbetades av Jan-Olof Ivarsson och Fredrik Persson 2007 - 2008.

Norrtälje kommun bildades 1971 genom att man slog samman Norrtälje stad med "storkommunerna" runt om som bildades vid kommunreformen 1952. Före 1952 bildade varje socken en egen kommun från det att man skilde socknens administrativa funktioner från dess kyrkliga 1862. Den kyrkliga delen kallades från 1862 församling, och sockenbegreppet finns sedan dess bara kvar i historiska och statistiska sammanhang.

Förutom Norrtälje stad inkorporerades följande kommuner i den nya Norrtälje kommun:

  • Häverö kommun, som bildades av Häverö, Singö, Edebo och Ununge landskommuner 1952.
  • Väddö kommun, som bildades av Väddö och Björkö-Arholma landskommuner 1952.
  • Lyhundra kommun, som bildades av Söderby-Karl, Roslags-Bro, Vätö, Estuna, Lohärad och Malsta landskommuner 1952.
  • Frötuna kommun, som bildades av Frötuna och Rådmansö landskommuner 1952.
  • Blidö kommun, som bildades av Blidö landskommun 1952.
  • Rimbo kommun, som från 1952 hette Sjuhundra kommun och bestod av Rimbo, Rö, Fasterna, Skederid och Husby-Lyhundra landskommuner. Husby fick samtidigt byta namn till Husby-Sjuhundra. 1966 flyttade man över Gottröra och Närtuna församlingar från Skepptuna kommun till Sjuhundra, som då fick byta namn till Rimbo kommun.
  • Länna och Riala församlingar, som 1971 överfördes till Norrtälje från Roslags-Länna kommun, som de tillhört sedan 1952.
  • Edsbro församling, som 1971 överfördes till Norrtälje efter att ha tillhört Knutby kommun 1952-1970.

För riktigt länge sedan indelades Uppland i tre folkland, Fjädrundaland, Attundaland och Tiundaland, samt Roden. Folklanden var indelade i hundare, Roden däremot i skeppslag. I Magnus Erikssons landslag (c. 1350) övergick man till att kalla hundare för härad i stället, samma term som användes i Götaland, Danmark och Norge, och begreppet hundare slutade användas. Roden kom senare att kallas Roslagen.

Den nuvarande Norrtälje kommun består av delar av Roslagen (som i bland delas i Norra och Södra Roslagen), delar av Tiundaland och delar av Attundaland.

Till Norra Roslagen hörde Edebo socken, till Södra Roslagen Singö, Häverö, Väddö, en del av Ununge och en del av Söderby-Karl, Roslags-Bro, Vätö, Björkö-Arholma, Rådmansö, Frötuna, Blidö, Länna och Riala socknar samt Norrtälje stad.

Till Tiundaland hörde Ununge och Edsbro socknar, till Attundaland resten av Söderby-Karls och Ununge socknar samt Estuna, Lohärads, Malsta, Husby-Sjuhundra, Skederids, Rö, Rimbo, Fasterna, Gottröra och Närtuna socknar.

Bild och forskning: Jan-Olof Ivarsson och Fredrik Persson, redigering Björn Bergström. Sidan först publicerad 2014-04-08