Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Stadsvandringen 13/9 2014

Den 13 september hade släktforskarföreningen sin första höstaktivitet. 27 medlemmar samlades vid Zetterstenska gården där vi började en stadsvandring med ciceronen Michael Blum.

Samling

1623 anlades ett vapenfaktori här och det kom många tyska arbetare hit som fick en gräsplätt var vid Rögårdsgatan. Efter hand kom det upp små vita hus efter gatan, som blev som en bruksgata. Staden blev delad för en lång tid framåt, för tyskarna bodde på den norra sidan om ån och svenskarna på den södra. Vapentillverkningen upphörde 1842, men fortfarande ett par decennier senare vimlade det av smeder i Norrtälje.

Runstenen vid Hantverkargatan avtecknades av Johannes Rhezelius på 1630-talet efter originalet. Rhezelius var en av de första antikvarierna i Sverige och gjorde viktiga insatser genom att teckna av runstenar, gravfält och numera försvunna medeltidskyrkor. Hans material från resorna i Uppland 1635 - 1638 låg bortglömt till 1915(!) då det publicerades för första gången.

Runstenen

Det står "urmi auk hulmuiÞr auk hulmfastar litu raisa stain aftiR burut faÞur sin kuÞn", vilket på nutidssvenska betyder ungefär "Ormi och Holmviðr och Holmfast lät resa denna sten efter Brodd, sin gode fader".

En byst av diktaren Nils Ferlin pryder sin plats nära ån. Han bodde några år i Penningby i Länna och det är väl därför Norrtälje tar åt sig litet av äran av att ha hyst diktaren

Ferlinbysten

Så vandrade vi vidare genom staden och fick veta att det äldsta huset i Norrtälje ligger på Posthusgatan och i dag inhyser Espresso House. I staden verkade också i slutet av 1700-talet bodbiträdet Stenberg, som sparade hälften av sin lön och till sist blev rik på det. Han rustade upp bondgården Gustavslund för de gamla där de blev självförsörjande. Huset där turistinformationen ligger idag var förr polishus och häkte.

Till sist tittade vi på minnesmärket över Rurik som är skänkt av direktör Karlebo som ägde Ilsholmens gård. Om Rurik berättas i en handskrift från 1100-talet att han grundade det ryska riket och var bördig från Sverige. Var han månne rospigg, eftersom han fått ett minnesmärke i Norrtälje?

Rurikminnesmärket

Dagen avslutades med fika på nya badhuset.

Foton Sven Mohlne, underlag till texten Birgit Söderman. Sidan först publicerad 15/10 2014

Tillbaka