Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Årsmötet 23/2 2014

Söndagen den 23 februari samlades glädjande nog - Sverige-Canada spelade hockeyfinal samtidigt - 32 personer i IOGT-lokalen i Norrtälje för att överlägga om det gångna och det innevarande årets verksamhet för Norrtälje Släktforskarförening.

Samling till årsmöte

Lokalen börjar fyllas - här ar de första. Bild Sven-Olof Gahnström.

Föreningen gick med ett underskott på ca 15 000 kronor 2013, så kassören Sven-Olof Gahnström anbefallde ökad sparsamhet för att inte ekonomin inom några år skall bli fullständigt dränerad. Sven-Olof arbetar nu för att få in så många epostadresser som möjligt, för att vissa utskick skall kunna göras via e-post. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

En rätt stor revidering av stadgarna antogs också, vilket medför att det i nästa år inte kommer att finnas några suppleanter utan endast ordinarie styrelseledmöter. Minst fyra ledamöter måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig och då måste alla vara eniga om besluten. Då fler ledamöter är närvarande på styrelselemöterna kan beslut fattas efter omröstning.

En ny ledamot invaldes i styrelsen, nämligen Thomas Malmström. Han satt tidigare i valberedningen. En ledamot fattas i denna beredning och styrelsen fick i uppdrag att under året få fram ytterligare en person till denna syssla. Om någon läsare är intresserad av detta uppdrag så hör av er till styrelsen.

Tomas Malmström

Tomas Malmström. Bild: Urban Johansson.

Föreningsaktiviteterna under 2014 tilldrog sig stort intresse. Styrelsens förslag diskutrerades ingående och nya uppslag från årsmötesdeltagarna ventilerades. Bland annat framfördes önskemål om en studiecirkel 2-3 gånger om Lantmäteriets kartor; hur man söker i databaserna, tar hem och behandlar dessa. Sven-Olof, som arbetat mycket med kartor ställer upp som kursledare.

En mingelträff med korta 15-minutersanföranden kommer också att genomföras. Styrelsen vädjar till föreningens medlemmar att höra av sig om medverkan. Alla har vi något att berätta om från vår egen forskning, som också kan vara lärorikt för att andra att få ta del av.

Vidare har vi ett par föredragshållare på lut, varav den ena är Bo Lindberg från Uppsala som forskat i mödradödligheten i Vätö församling under tiden 1652-1903.

Förslag framfördes också om samarbete med Föreningen Norden om estniska flyktingar samt ett föredrag om det stora inflödet av flyktingar till Sverige under det Stora Nordiska kriget 1700-1721.

Uppslag till aktiviteter råder det således ingen brist på. Styrelsen skall nu arbeta vidare med dessa förslag, som också måste rymmas inom föreningens ekonomiska ramar.

Efter årsmötesförhandlingarna underhölls årsmötesdeltagarna av Eva Lindahl, som framförde egna visor till gitarr.

Eva Lindahl

Eva Lindal sjunger. Bild: Urban Johansson.

Ett lotteri bättrade på föreningens finanser till viss del. Styrelsen tar gärna emot saker och ting som kan användas som lotterivinster. Kaffe och tårta avslutade hela evenemanget.

Lotteri

Leif Eriksson hämtar sitt pris i lotteriet. Bild: Urban Johansson.

Text: Urban Johansson

Sidan först publicerad 16/3 2014, senast uppdaterad 17/3 2014.

Tillbaka