Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Register över födda, vigda och döda i Vätö och Björkö-Arholma

Öppna:

Det här registret bygger på Kjell Bjervers registreringsarbete och har funnits tillgängligt på NSFF:s webplats i många år. Det är nu konverterat till en modern databas, som medger fler sökmöjligheter och också gör det lättare att rätta fel och uppdatera registret. Vill Du läsa Kjell Bjervers ursprungliga förord så klicka här.

I databasen ingår uppgifter från och med Vätös ministerialbok CI:1 till och med CI:5 samt notiser ur SCB:s utdrag ur födelse, vigsel och dödböckerna för tiden 1860-1920. 1914 blev Björkö-Arholma en egen församling. Uppgifterna därifrån kommer alla från SCB:s utdrag.

Den ojämförligt tyngsta arbetet under konverteringen har varit att flytta data som skall vara sökbara till egna kolumner och standardisera det sätt de är lagrade. Bland annat låg föräldrarnas födelsedata i födelsebokens anmärkningsfält i ett hårt packat och inte alltid konsekvent format som gjorde det svårt att omvandla uppgifterna till samma format som används för andra datumuppgifter. Förhoppningsvis har inga data blivit förvanskade under konverteringen, men det är som alltid viktigt att kontrollera dem i källorna.

För att underlätta sökning i databasen har jag också normaliserat namn på personer och platser: man skall inte behöva söka på alla tänkbara stavningsvarianter för att hitta den uppgift man söker. Ett viktigt undantag finns dock i födelseboken: anteckningarna samt faddrarnas namn och hemvist är inte normaliserade, utan står som de är inskrivna i Kjells tabeller. Det går naturligtvis att göra, men är ett ännu större jobb än det som hittills är genomfört. Vissa uppgifter är markerade med frågetecken - där har Kjell tvingats ge upp tolkningsförsöken på grund av dåliga mikrofilmer.

Som Kjell själv säger i sin inledning faller det på den som använder registret att kontrollera uppgifterna i originalkällorna. I och med övergången till en databaslösning är det emellertid mycket enkelt att rätta en felaktig uppgift, så jag vill uppmana alla att meddela upptäckta fel till mig med mail till webmaster@norrtelje-sff.se.

Registret är uppdelat på födelsebok, vigselbok och dödbok. Vilka uppgifter som är sökbara ser Du om Du öppnar söksidan för respektive register.

I dödboken har jag kompletterat efternamnsfälten för alla barn (om det gått). Om det härletts från en omnämnd far anges det som "Härlett".

På detaljsidorna hittar Du flera fält som inte finns i det ursprungliga registret. Uppdateringsfältet kommer att ange när de befintliga uppgifterna ändrats, om en uppgift är kontrollerad i originalkällan anges detta under rubriken "Kollad mot" och om ett ortnamn är verifierat i Sveriges ortnamn 1.10 eller Roland Palmqvists Register över Roslagens by- och gårdsnamn så anges det under "Ortnamn kollat". Ett fält "Data att kolla" använder jag för att markera poster med oklara eller osäkra uppgifter för senare utredning. Det finns också ett fält för kommentarer, som dels innehåller noteringar gjorda av Kjell Bjerver, dels mina egna kommentarer.

När Du öppnar ett av de tre registren kommer Du till en söksida, där Du kan fylla i de begrepp Du vill söka på. När sökningen är gjord presenteras de viktigaste uppgifterna i resultatet i en lista, och därifrån kan man öppna en sida med detaljuppgifter om varje post.

Björn Bergström

Sidan uppdaterad 10/7 2013.