Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Register över födda och vigda i Väddö

Öppna:

Det här registret bygger på arbete som gjordes av en arbetsgrupp bestående av Isa Kilsbo, Lars Törneskog, Eivor Levisson och Jan Faith-Ell. Tyvärr måste arbetet avbrytas 2009, så registret innehåller bara födelse- och vigselnotiser 1719 -1733 och 1847-1861. Det är nu konverterat till en modern databas, som medger fler sökmöjligheter och också gör det lättare att rätta fel och uppdatera registret. Vill Du läsa det ursprungliga förordet så klicka här.

I databasen ingår uppgifter från Väddös ministerialbok CI:1, födelseboken CI:8 samt vigselboken EI:2.

I den ursprungliga databasen var namn och platser redan normaliserade, så konverteringen till databas var jämförelsevis enkel.

Det faller som vanligt på den som använder registret att kontrollera uppgifterna i originalkällorna. I och med övergången till en databaslösning är det emellertid mycket enkelt att rätta en felaktig uppgift, så jag vill uppmana alla att meddela upptäckta fel till mig med mail till webmaster@norrtelje-sff.se.

Registret är uppdelat på födelsebok och vigselbok. Vilka uppgifter som är sökbara ser Du om Du öppnar söksidan för respektive register.

På detaljsidorna hittar Du flera fält som inte finns i det ursprungliga registret. Uppdateringsfältet kommer att ange när de befintliga uppgifterna ändrats, om en uppgift är kontrollerad i originalkällan anges detta under rubriken "Kollad mot" och om ett ortnamn är verifierat i Sveriges ortnamn 1.10 eller Roland Palmqvists Register över Roslagens by- och gårdsnamn så anges det under "Ortnamn kollat". Ett fält "Data att kolla" använder jag för att markera poster med oklara eller osäkra uppgifter för senare utredning. Det finns också ett fält för kommentarer, som dels innehåller noteringar gjorda av de ursprungliga medarbetarna, dels mina egna kommentarer.

När Du öppnar ett av de två registren kommer Du till en söksida, där Du kan fylla i de begrepp Du vill söka på. När sökningen är gjord presenteras de viktigaste uppgifterna i resultatet i en lista, och därifrån kan man öppna en sida med detaljuppgifter om varje post.

Björn Bergström

Sidan uppdaterad 10/7 2013.