Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Register över vigda i Roslags-Bro

Öppna:

Det här registret bygger på Lars Törneskogs registreringsarbete och har funnits tillgängligt på NSFF:s webplats i flera år. Det är nu konverterat till en modern databas, som medger fler sökmöjligheter och också gör det lättare att rätta fel och uppdatera registret. Vill Du läsa Lars Törneskogs ursprungliga förord så klicka här. I databasen ingår uppgifter från SCB:s utdrag ur ministerialböckerna 1860 - 1934.

Under konverteringen har jag rättat en del uppenbara fel och normaliserat epitetsangivelserna, men annars i princip bara sådana som kunde ha hindrat databasen från att fungera. Som Lars själv säger i sitt förord faller det på den som använder registret att kontrollera uppgifterna i originalkällorna. I och med övergången till en databaslösning är det emellertid mycket enkelt att rätta en felaktig uppgift, så jag vill uppmana alla att meddela upptäckta fel till mig med mail till webmaster@norrtelje-sff.se.

När Du öppnar registret kommer Du till en söksida, där Du kan fylla i de begrepp Du vill söka på. När sökningen är gjord presenteras de viktigaste uppgifterna i resultatet i en lista, och därifrån kan man öppna en sida med detaljuppgifter om varje vigsel.

På detaljsidorna hittar Du flera fält som inte finns i det ursprungliga registret. Där anges t ex eventuella anteckningar i vigselboken, vilken källa som använts, mikrokortnummer och nummer i vigselboken, Uppdateringsfältet kommer att ange när de befintliga uppgifterna ändrats, om en uppgift är kontrollerad i originalkällan anges detta under rubriken "Kollad mot" och om ett ortnamn är verifierat i Sveriges ortnamn 1.10 eller Roland Palmqvists Register över Roslagens by- och gårdsnamn så anges det under "Ortnamn kollat". Ett fält "Kolla" använder jag för att markera poster med oklara eller osäkra uppgifter för senare utredning. Det finns också ett fält för kommentarer, som dels innehåller noteringar gjorda av Lars Törneskog, dels mina egna kommentarer.

Björn Bergström

Sidan uppdaterad 30/5 2013