Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Register över födda, vigda och döda i Singö

Öppna:

Det här registret bygger på Lars Törneskogs registreringsarbete och har funnits tillgängligt på NSFF:s webplats sedan 2006. Det är nu konverterat till en modern databas, som medger fler sökmöjligheter och också gör det lättare att rätta fel och uppdatera registret. Vill Du läsa Lars Törneskogs ursprungliga förord så klicka här.

I databasen ingår uppgifter från Häverö församlings födelseböcker och dödböcker från perioden 1688 - 1733, för på den tiden ingick Singö i Häverö församling. På Singö började man föra ministerialboksanteckningar i den första husförhörslängden AI:1 1734 - 1743, sedan följer ministerialböckerna C:1, C:2 och C:4 för perioden 1744-1861. Senare uppgifter kommer från SCB:s utdrag ur ministerialböckerna. I dödboksregistret saknas uppgifter från perioderna 1744-1796 och 1862-1920. Vi hoppas att Lars får tid att komplettera dem.

Under konverteringen har jag rättat en del uppenbara fel, men i princip bara ändrat sådant som kunde hindrat databasen från att fungera. Som Lars själv säger i sin inledning faller det på den som använder registret att kontrollera uppgifterna i originalkällorna. I och med övergången till en databaslösning är det emellertid mycket enkelt att rätta en felaktig uppgift, så jag vill uppmana alla att meddela upptäckta fel till mig med mail till webmaster@norrtelje-sff.se.

Registret är uppdelat på födelsebok, vigselbok och dödbok. När Du öppnar ett av de tre registren kommer Du till en söksida, där Du kan fylla i de begrepp Du vill söka på. När sökningen är gjord presenteras de viktigaste uppgifterna i resultatet i en lista, och därifrån kan man öppna en sida med detaljuppgifter om varje post.

I dödboken har jag kompletterat efternamnsfälten för alla barn (om det gått). Om det härletts från en omnämnd far anges det som "Efternamnet härlett".

På detaljsidorna hittar Du flera fält som inte finns i det ursprungliga registret. Uppdateringsfältet kommer att ange när de befintliga uppgifterna ändrats, om en uppgift är kontrollerad i originalkällan anges detta under rubriken "Kollad mot" och om ett ortnamn är verifierat i Sveriges ortnamn 1.10 eller Roland Palmqvists Register över Roslagens by- och gårdsnamn så anges det under "Ortnamn kollat". Ett fält "Kolla" använder jag för att markera poster med oklara eller osäkra uppgifter för senare utredning. Det finns också ett fält för kommentarer, som dels innehåller noteringar gjorda av Lars Törneskog, dels mina egna kommentarer.

Björn Bergström

Sidan uppdaterad 29/5 2013