Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Rimbo socken familjebok 1693-1744

Denna skrift utgör "ett försök" att upprätta en "ny" husförhörslängd för Rimbo socken. Den är avsedd att ersätta de äldsta husförhörslängderna, som avser tiden 1698-1744. Med hjälp av dop-, vigsel- och dödnoteringar samt de uppgifter, som kan erhållas genom mantalslängder, domböcker, jordeböcker m m, går det att få en tydligare bild av de verkliga förhållandena i socknen.

Anställda (drängar, pigor m fl) har inte tagits med, inte heller "inhyses folk" annat än i undantagsfall.

Båtsmän, ryttare och soldater har ävenså utelämnats med undantag för tiden efter avgång ur tjänst. Se "Båtsmän, ryttare och soldater", som finns på Norrtälje Stadsarkiv och Rimbo Bibliotek.

Registren senast uppdaterade 2001-09-28

  Register
1 Geografiskt
2 Släktnamn
3 Övriga personnamn
4 Supplement

Sidan senast uppdaterad 19/3 2013