Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Lantmäteriets historiska kartor

De flesta släktforskare har bönder ibland sina anor. På Lantmäteriet Historiska sidor finns mycket intressanta uppgifter om många av dessa bönder.

En stor händelse en bondes liv var när han blev utsatt för storskifte eller laga skifte, eller t ex delade gården med sin broder. Storskiften skedde på många ställen under 1700-talet. Laga skifte påbörjades när lagen trädde i kraft 1827 och pågick ända in på 1900-talet.

Tillsammans med andra förrättningar, såsom delning av gårdar, sjösänkninar, avstyckningar mm, är antalet akter ofta några hundratal i varje socken.

Chansen att hitta någon av sina anor i dessa handlingar är därför ganska stor. Handlingarna innehåller inte bara kartor, utan också ägareförteckningar, jordbeskrivningar, mötesprotokoll, och i en del fall överklaganden med utdrag ur domstolsprotokoll mm.

På Lantmäteriets Historiska sidor kan man söka på olika sätt. Vid sök efter kartan får man som svar de akter som rör de byar eller gårdar som ligger inom det inzoomade området. I avancerad sökning väljer man den by eller akt man vill se. När man arbetar med släktforskning måste man ofta växla mellan gårdar eller hoppa i tiden, och dessa sökningar kan vara tidsödande.

Sven-Olof Gahnström, NSFF, lade 2011 upp en Excelfil med lantmäteriets katalog och direktlänkar till de 12600 kartor och andra lantmäteriakter rörande Norrtälje kommun som finns publicerade på Internet. Filen blev ofrånkomligen stor och tar en hel del tid att ladda ned.

I ett försök att snabba upp sökningen via NSFF:s hemsida har vår webmaster Björn Bergström gjort om Excelfilen till en Accessdatabas och skapat nya webbsidor för att söka, sortera och läsa materialet.

© Norrtälje släktforskarförening 2012. Sidan uppdaterad 12/3 2012