Norrtälje släktforskarförenings webbplats

Anvisningar för forskarförteckningen

Vill Du själv vara med i förteckningen så kan Du tala om för oss vem Du är och vilken inriktning Din forskning har. Tanken är förstås att andra forskare som har samma eller en liknande inriktning skall kunna ta kontakt med Dig och fråga eller tipsa om gemensamma intressen.

Forskarförteckningen är upplagd som en databas här på hemsidan, där Du kan söka efter andra forskare antingen på deras namn eller efter olika aspekter av deras forskning.

För att lägga in Dig i databasen behöver vi veta en hel del saker om Dig och Din forskning. Till en början behöver vi förstås veta vad Du heter, Din adress och andra kontaktuppgifter, annars kan ju ingen ta kontakt med Dig. Sedan gäller det att beskriva Din forskningsinriktning på ett kompakt men ändå rättvisande sätt. För att det skall gå att söka efter olika aspekter av forskarnas intresseområden måste vi standardisera beskrivningarna ganska hårt.

Vi har valt att i denna första version av forskarförteckningen beskriva forskarnas inriktning under fyra huvudrubriker:

  • Geografisk inriktning
  • Specialområden
  • Släktnamn, och
  • vilka främmande länder forskaren jobbar med.

Sedan finns det också möjlighet att beskriva sin forskningsinriktning mer i detalj; i en del av beskrivningen, som kan vara nästan hur lång som helst, kan Du under rubriken "Övriga upplysningar" i vanlig text berätta hur många eller hur få detaljer som helst - är Du speciellt intresserad av t ex Vippala Norrgårds backstuga mellan 1772 och 1776 så kan Du skriva det, vill Du berätta att Du har andra angränsande intressen - t ex byggteknik under 1600-talet - så går det också bra. Om någon fastnar för någon av Dina standardiserade inriktningar och "klickar upp" Din forskarbeskrivning, så får de läsa allt det där. Men de kan inte söka efter de här specialiteterna direkt.

Geografisk inriktning betyder: vilka socknar i Sverige forskar Du i? Du behöver också ange vilket län socknen ligger i, för det finns ju några som heter likadant. Man kan också ange en stad, eller en viss församling i en stad. Många som hunnit en bit på väg i sin forskning har ju rätt många socknar på sin lista, och Du behöver inte räkna upp allihop - man kan i stället ange "flera socknar" i det eller det länet. Är det ändå några Du är särskilt intresserad av så går det bra att ange både "flera socknar" och några särskilda i samma län Du vill markera som särskilt intressanta för Dig. Och, som vanligt i släktforskningssammanhang, så jobbar vi med Sveriges regionala indelning före 1952 års kommunreform - städer, municipalsamhällen och landskommuner/socknar.

Under "specialområden" kan Du berätta om Du jobbar med något som inte har en geografisk anknytning. Smedsläkter, prästsläkter och emigranter är exempel på specialområden - Du får gärna hitta på nya specialområden - är det inte alltför snävt så inför vi det specialområdet - annars får Du skriva in det under "övriga upplysningar".

Fyller Du i något under släktnamn så betyder det att Du intresserar Dig för personer med just det släktnamnet. Man kan ju diskutera vad ett släktnamn egentligen är, men i grunden det väl ett efternamn som inte byts varje generation som patronymika gör. Det är ju inte mycket idé att tala om att man forskar på ett patronymikon - det hjälper ju inte alls om man vill veta om två personer är släkt. När vi inte kan avgöra om ett namn på "-son" är ett patronymikon eller ett släktnamn utgår vi från att det är ett släktnamn efter år 1900, även om många familjer började använda det som släktnamn 20-30 år tidigare.

För att avgränsa området ytterligare kan Du också fylla i ett platsnamn och en tidsperiod för släktnamnet.

Till sist kan Du också tala om om Du forskar på personer som under någon del av sitt liv levde i ett främmande land. Nästan alla har väl en eller flera amerikaemigranter bland sina släktingar, så där borde "USA" dyka upp ganska ofta.

Du kan titta på de redan inlagda forskarbeskrivningarna för att se vilka uppgifter som behövs, och sedan helt enkelt eposta Dina uppgifter till webmaster@norrtelje-sff.se. Vill Du dokumentera Din forskarprofil på papper så kan Du ladda ned den här blanketten, fylla i och posta den till oss. I framtiden, om vi kan lösa säkerhetsproblemen, kan det kanske bli möjligt att fylla i blanketten direkt här på hemsidan, men tills vidare måste vi föra in uppgifterna i databasen manuellt.

Tillbaka till forskarlistan

Sidan senast uppdaterad 29/8 2012