Vätö in och utflyttningslängder 1861-1906

Första sidan

 

  Sjömän från Vätö i Lübeck
Inflyttning Original
Inflyttning sorterad på namn
Utflyttning original
Utflyttning sorterad på namn