Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Årsmötet 21/2 2016

Årsmötet hölls som vanligt i IOGT-lokalen och samlade ett trettiotal medlemmar. Detta årsmöte var föreningens 38:e, månne blir det jubileumsfestligheter 2018?

De styrelseledamöter som stod i tur att avgå blev alla omvalda, så styrelsen består även i år av:
Urban Johansson, ordförande
Anne-Marie Alfredsson, vice ordförande
Sven-Olof Gahnström, kassör
Willy Menander, sekreterare
Birgit Söderman, klubbmästare
Thomas Malmström, ledamot

Björn Bergström kvarstår som webmaster - numera är det ju styrelsen som utser webmaster.

Styrelsen lade fram en plan för årets aktiviteter som mötet uppdrog åt styrelsen att gå vidare med. Planen kommer snart att publiceras här

Efter mötet blev det skivor till kaffet med Pelle Signal Johansson på en fonograf och en trattgrammofon. Pelle berättade också om artisterna bakom de stenkakor vi lyssnade på.

Här följer några bilder tagna av Birgit Söderman

Några deltagare

Ett trettiotal medlemmar deltog med intressanta diskussioner på årsmötet

Presidiet

Sekreterare för årsmötet var Willy Menander och ordförande Urban Johansson

Föredragshållaren

Pelle Signal väntar på en fika innan han startar sitt intressanta föredrag med musikinslag

Fler deltagare

Sven-Olof Gahnström, Sven Mohlne och Börje Nordström runt kaffebordet

Fler deltagare

Vid kortänden Jan-Olof och Annika Ivarsson

Sidan först publicerad 16/3 2016.

Tillbaka